Fizjoterapeuta

Joanna Jemielita

Specjalizacja: Fizjoterapia w pracy z układem nerwowym: bóle niewiadomego pochodzenia, migreny, zaburzenia snu, problemy jelitowe, zaburzenia koncentracji u dzieci i dorosłych, stany depresyjne, fizjoterapia dziecięca – zaburzenia rozwojowe w obszarze narządu ruchu: nieprawidłowe napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa, wady postawy, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, choroby genetyczne lub metaboliczne.

Metodyka i narzędzia pracy: Terapia czaszkowo-krzyżowa, PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), kinezyterapia, masaż klasyczny i limfatyczny, kinesiotaping.
Wykształcenie: mgr fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
A zaczęło się …
Asia od zawsze odnajdywała radość w ruchu, a to co pociągało ją w tym najmocniej to zabawa i możliwość tworzenia relacji z innymi. Dlatego fizjoterapeutyczna chęć pomocy drugiemu człowiekowi była oczywistym wyborem drogi życiowej. Fascynacja terapią Cranio Sakralną i układem nerwowym skłoniła ją do specjalizacji w holistycznym podejściu do zdrowia. Łączenie psychiki i ciała stały się podstawowym filarem jej pasji wykorzystywanej w pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.
Obecnie Asia doskonali się w pracy z najmłodszymi, ponieważ wierzy, że wczesna pomoc może zapobiec komplikacjom w późniejszym życiu. Ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i pomoc w zakresie złożonych dysfunkcji o często niejasnym podłożu występujących u osób w każdym wieku jest jej codzienną pracą.